Erasmus+ projektu novērtējums

Erasmus + KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekti “Dispute, discuss, develop”  un “Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time”, kuros Bauskas Valsts ģimnāzija piedalījusies kā sadarbības parneris, saņēmuši augstu Nacionālās aģentūras novērtējumu un atzīti par Eiropas  “Labās prakses piemēru”.

Ar projektu informāciju var iepazīties Eiropas projektu rezultātu platformā:

“Dispute, discuss, develop” 

“Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time”

 

Pateicamies skolotājai Egitai Atslēgai par ieguldīto darbu projektu koordinēšanā!