Bauskas Valsts ģimnāzijas stipendija

Bauskas Valsts ģimnāzija  2017.gada oktobrī saņēmusi  Mihaila Kočetkova un viņa dzīves biedres Zentas Kočetkovas mantojumu. Mihails Kočetkovs bija Bauskas 1.vidusskolas 1942.gada absolvents. Izglītības iestādes padome  vienojās par līdzekļu novirzīšanu skolēnu stipendiju piešķiršanai, skolēnu panākumu atbalstīšanai dažāda līmeņa olimpiādēs un konkursos.

2018./2019. mācību gadā Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem būs iespēja saņemt stipendiju par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību ārpusstundu aktivitātēs.

Stipendijas mērķis: motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un atbalstīt centienus iegūt kvalitatīvu izglītību.

Ar stipendijas piešķiršanas nosacījumiem un apmēru var iepazīties Bauskas Valsts ģimnāzijas stipendiju piešķiršanas nolikumā.