Mācību ekskursija

Katrai klasei ir iespēja 1 reizi semestrī izmantot laiku mācību ekskursijai. Šis alternatīvais mācību veids ir interesantāks un, protams, savdabīgāks nekā mācīšanās telpās.

7.a un 7. b skolēni apņēmušies iesaistīties vides izglītības projektos, tādēļ pirmajā ekskursijā mācījās tuvāk iepazīt dabu, kokus, mežu, koku audzēšanu un pārstrādi uzņēmumā “Daugavas meži” Ogrē. Iesakām apmeklēt arī Ogres pilsētas centru, novērtēt jauno digitālo strūklaku Ogrē un uzkāpt skatu tornī brīnišķīgajā dabas prospektā “Zilie kalni.”Interesentiem piedāvājam mežniecības numuru 25731500. Piesakieties 3 stundu ekskursijai gida vadībā! Taisīsiet arī paši putnu būrus un iegūsiet dažus no tiem savā īpašumā. Maršruts tiešām interesants.