Panākumi skolu reitingā

Tuvojas gada nogale, kad katrs izsveram paveikto. Analizējam kļūdas un priecājamies par sasniegto. Tas attiecināms ne tikai uz praktiskām lietām, bet arī uz garīgo izaugsmi. Jau  astoto gadu Latvijā  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija rīko konkursu, izanalizējot Latvijas skolu sasniegumus centralizētajos eksāmenos. Šogad 3. vieta mazo pilsētu Valsts ģimnāziju konkurencē ir Bauskas Valsts ģimnāzijai.

Daudz dažādos medijos pašlaik tiek runāts par mācību kvalitāti. Varam lepoties, ka  esam spējuši pierādīt, ka šeit, mūsu mazajā pilsētiņā, skolojas gudri un domājoši jaunieši un ka šeit strādā pietiekami zinoši skolotāji, kas palīdz objektīvi izvērtēt katram savu sasniegto rezultātu.  Sasniegumi mācību darbā ir abpusējs process – tas nav iedomājams bez talantīgiem skolēniem, bet tam nepieciešams arī gudrs skolotājs, kas vada savu skolēnu izaugsmei. Skolotāju vienmēr uztraucis jautājums – ko ielikt pūrā saviem skolēniem, lai viņu tālākais ceļš noved pie panākumiem. Dzīves attīstība tāpat kā izglītības sistēma pakļauta nemitīgai maiņai.

Bauskas Valsts ģimnāzija konkursa pastāvēšanas laikā ir 3 reizes bijusi apbalvojamo skaitā. Par šiem iepriekšējā mācību gada eksāmenu rezultātiem īpašs prieks, jo dažādi tiek runāts par ģimnāziju izaugsmi. Samazinoties iedzīvotāju un līdz ar to arī skolēnu skaitam, samazinās arī konkurence novada skolās. Ceram, ka, kopīgi strādājot, arī nākamais gads neliks vilties. Saka gan, ka skolotājam jāmāca mazāk, lai skolēni var vairāk mācīties.

2018.gada 12.decembrī Bauskas Valsts ģimnāzijas pārstāvji piedalījās “Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga” balvu pasniegšanā Vidzemes koncertzālē Cēsīs. „Vissvarīgākais skolas uzdevums ir sagatavot skolēnu katra dzīves lielākajam  pārbaudījumam,” šāda atziņa izskanēja balvas pasniegšanas pasākumā Cēsu koncertzālē 12. decembrī.  Bet kāds tad ir tas lielākais pārbaudījums?  Atbilde gaužām vienkārša – strādāt pašam ar sevi.

 

Skolas direktors un direktora vietniece saņem balvu. Foto: Draudzīgā aicinājuma fonda arhīvs

Foto: Draudzīgā aicinājuma fonda arhīvs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai mums visiem pietiek tam spēka un vēlmes pēc garīgas izaugsmes!   

1.semestra noslēguma vērtējums mācību darbā, lai ikvienā ģimenē ienes prieku un gandarījumu par paveikto!

Gaišus Ziemassvētkus!

Skolotāja Ināra Graudiņa