Skolēnu panākumi olimpiādēs

11.decembrī skolā notika matemātikas olimpiāde. Prieks par skolēniem, kuri iegulda lielu darbu, lai spētu uzrādīt labus rezultātus šajā olimpiādē. Skolēni apmeklējuši sestdienas matemātikas skolu pie profesora Andreja Cibuļa un fakultatīvās nodarbības pie Johannas Adakovskas.

Lai pietiek pacietības, izturības un enerģija gatavojoties novada matemātikas olimpiādei februārī!

Lepojamies ar skolēnu panākumiem skolas matemātikas olimpiādē:

7.klašu grupā:

1.vieta Keitai Kondorei 7.b un Martai Tēraudei 7.a

2.vieta Kristeram Hardijam Dervinam 7.a

3.vieta Rihardam Marinskim 7.b

8.klašu grupā:

1.vieta Leolandai Nicmanei 8.a

2.vieta Artim Brazauckim 8b

3.vieta Luīzei Burmistrovai 8.a

10.klašu grupā:

1.vieta Artim Barkovskim 10.a

2.vieta Lindai Konošķei 10.b

3.vieta Natālijai Garastai 10.b

11.klašu grupā:

1.vieta Undīnei Priedei 11.a

2.vieta Varim Jātniekam 11.a

 

Lepojamies ar skolēnu panākumiem skolas latviešu valodas olimpiādē:

8.klašu grupā:

1.vieta  Luīzei Burmistrovai 8.a

2.vieta  Leolandai Nicmanei 8.a

3.vieta Paulai Kļaviņai 8.b

«Atzinība» Nikolasam Jākobsonam 8.a, Patrīcijai Mediņai 8.b un Elīnai Elizabetei Daugulei 8.b

9.klašu grupā:

1.vieta Patrīcijai Tarelkinai 9.a

2.vieta Katrīnai Kazlauskai 9.a

3.vieta Nikolai Platajai 9.a

«Atzinība» Megijai Kristai Miļūnei 9.a un Elīzai Kupčai 9.c

 

Lepojamies ar skolēnu panākumiem Bauskas un Rundāles novadu bioloģijas olimpiādē:

10.klašu grupā:

1.vieta Mikam Kampusam 10.a

2.vieta Klērai Maldutei 10.a

11.klašu grupā:

1.vieta Aleksim Jočam 11.a

3.vieta Krišjānim Upeniekam 11.a

12.klašu grupā:

1.vieta Andai Litai Vāverei 12.c

3.vieta Kārlim Banim 12.c

 

Paldies par dalību olimpiādē Megijai Kristai Miļūnei 9.a, Patrīcijai Tarelkinai 9.a, Katrīnai Kazlauskai 9.a, Baibai Līnai Kirilko 10.a, Paulai Daugulei 11.a, Katrīnai Tarelkinai 12.a!

Paldies bioloģijas skolotājām Silvijai Jurcikai un Aldai Baranovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai olimpiādei!