7.a klases pētījums projektu nedēļas ietvaros

No 2019.gada 28.janvāra līdz 1.februārim skolā norisinājās projektu nedēļa.

Šogad projektu nedēļas tēma  – Bauskas Valsts ģimnāzija laiku lokos.

 

 

 

7. a klase projektu nedēļā pētīja skolotājas Ināras Graudiņas audzināmās absolventu klases. Par katru no 5 klasēm tika savākti, apkopoti un noformēti materiāli.

Ejot uz skolas simtgadi, esam iepazinuši iepriekšējo skolēnu klases tradīcijas, intereses skolas laikā, sekmes. 1993. , 1996., 2004., 2007. un 2018. gada absolventu skolas ikdiena tomēr bija atšķirīga. Iepazinām viņu atmiņas un audzinātājas stāstus par viņiem.

 

 

 

 

Secinājām, ka viņi daudz braukuši ekskursijās, rīkojuši pasākumus, piedalījušies konkursos, veidojuši savas klases dienasgrāmatu, dzīve, liekas, bijusi interesanta. Interesanti bija pētīt fotogrāfijas un viņu aprakstus, palasījām arī atsevišķu skolēnu skolotājas saglabātos domrakstus.

7.a klases apkopotie vēstures materiāli