Mana apņemšanās Latvijai 2019

K.Kalējs un RSU Politikas zinātnes katedras lektors M.Daugulis

Šī gada janvāra beigās un februāra sākumā Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte rīkoja konkursu vidusskolēniem “Mana apņemšanās Latvijai 2019”. No mūsu skolas šajā konkursā piedalījās 12.b klases skolēns Kaspars Kalējs, kur viņš stāstīja, ko viņš apņemas darīt šajā gadā.  Ar Kaspara apņemšanos variet iepazīties ŠEIT. 15.februārī Rīgas Stradiņa universitātē apbalvošanas ceremonijā satikās visi labākie konkursa dalībnieki.

Kaspars Kalējs šajā konkursā ieguva 1. vietu! Apsveicam!  

“Konkursa laiks man bija ļoti darbīgs! Devos uz Bauskas novada skolām, aicināju cilvēkus atbalstīt mani šajā konkursā,” stāsta Kaspars. Iesūtīto videoklipu vērtēja gan žūrija, gan sabiedrība. “Noteikti vēlētos piedalīties vēl šādos konkursos. Man ļoti palīdzēja bijušais Bauskas Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotājs Bruno Bahs un 11.b klases skolēns Kristers Čakāns. Vēlos pateikties visiem par atbalstu šī konkursa laikā. Bez jums es to nespētu!” pateicīgi stāsta Kaspars Kalējs.

K.Kalējs kopā ar klases audzinātāju Ivetu Slavīti

Labākie konkursa dalībnieki