7.klašu deju kolektīvs dodas uz Blīdeni

Bauskas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Odziņa” kopā ar vadītāju Tamāru Ļisovcovu

2019.gada 22.februārī 7.klašu deju kolektīvs “Odziņa” piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajā pasākumā ,,Spēlēju un dancoju” Blīdenē.
Pasākumā piedalījās  5.-9.klašu dejotāji no Alūksnes, Jelgavas, Saldus, Bauskas, Rīgas, Lubānas, Lutriņiem, Codes, Ikšķiles, Ilūkstes un Blīdenes – kopā gandrīz 550 dejotāji, 17 deju kolektīvi. Blīdenes pamatskolā notika sportiskas aktivitātes, bet  lielkoncerts notika Blīdenes Kultūras namā.

Mūsu dejotāju diena bija gara un dažādiem notikumiem piepildīta – jau plkst. 8.30 tika uzsākts garais ceļš uz  Blīdeni. Plkst. 12:00 pasākuma atklāšana, kam sekoja sportiskās aktivitātes, kurās mūsu kolektīvs ar lielu pārsvaru ieguva 1.vietu! Pēc nogurdinošām aktivitātēm dejotājus gaidīja garšīgas pusdienas un ekskursija. Bet atbildīgākā dienas daļa – lielkoncerts sākās plkst.18:00, Blīdenes kultūras namā.  Pasākuma organizatori bija rūpīgi izplānojuši šo dienu – bērni varēja iepazīt apkārtni, radoši darboties, sportot un gūt māksliniecisko baudījumu.

Visi pasākuma dalībnieki pirms sportiskajām aktivitātēm

Dienas noslēgumā VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente pateicās par sadarbību un dejotāju meistarīgo sniegumu!