Nosaka labākās 2018.gada grāmatas

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lasītāji ir aktīvi Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieki.  Jau vairāk nekā 10 gadus audzēkņi un pedagogi iesaistās šajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā. Šogad tie bija 25 dalībnieki.  Katram ekspertam bija jāizlasa un jānovērtē sešas grāmatas.

Pirmo vietu gandrīz vienprātīgi skolēni piešķīra mīlestības cauraustajam Keisijas Vestas romānam ,,P.S. Tu man patīc”, otrajā vietā lasītāji ierindoja divas grāmatas – latviešu autora Aivara Kļava vēsturisko romānu ,,Melnais akmens” un itāļu rakstnieces Andželas Naneti aizkustinošo romānu ,,Mans vectēvs bija ķiršu koks”. Trešā vieta tika piešķirta Somana Čainani romānam ,,Labā un ļaunā skola”.

 

 

 

 

7.martā skolas bibliotēkā tika rīkots noslēguma pasākums, kurā žūrijas dalībnieki saņēma Pateicības rakstus par aktīvu darbu un cienājās ar kliņģeri. Tika sveikti centīgākie lasītāji – pirmā grāmatas izlasīja 12.a klases skolniece Sintija Krafta, viņa arī piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos,  kas norisinājās 9.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Paldies skolas direktoram Raimondam Žabovam, kurš katru gadu atbalsta grāmatu kolekcijas iegādi un motivē jaunos, aktīvos lasītājus, piešķirot tiem vērtīgas balvas.  Arī šogad lasītāji varēs apmeklēt iemīļotu filmu kinoteātrī ,,Citadele”.

Bibliotekāres:
Dace Šķirpo,
Anda Žurevska – Āne