Panākumi Zemgales reģiona skolēnu ZPD 10.konferencē

Zemgales reģiona skolēnu ZPD 10.konferences dalībnieki un skolotāja A.Baranova

 

Zemgales reģiona skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu 10. konferencē Jelgavā

  • 1.vieta Undīnei Priedei (darba vadītāji L.Krastiņa, A.Cibulis)

  • 2.vieta Evelīnai Puķītei (darba vadītāja A.Baranova)
    Paulai Daugulei un Andīnei Jakobsonei (darba vadītājs D.Jemeļjanovs)
  • 3.vieta Kristai Baranovai (darba vadītāja A.Baranova)

 

Paldies par dalību ZPD lasījumos Selīnai Onukrānei (sk.A.Cibule), Mārītei Bullai, Robertam Rēbukam (sk.S.Ābelniece)!