Gada skolēns 2019

M.Čakšs (no kreisās) un K.Kalējs kopā ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju A.Jātnieku

Ar svinīgu un sirsnīgu pasākumu Rundāles pilī 9.maijā noslēdzās konkurss ,,Gada skolēns 2019.” Konkursā piedalījās skolēni no Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadiem.

Nominācijas ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamie – Matīss Čakšs (9.a)- nominācija par vispusīgām zināšanām «Mācos un zinu»  un  Kaspars Kalējs (12.b)- nominācija par vispusību un savu talantu izkopšanu «Es un pasaule man apkārt». Konkursa laureāti  – Katrīna Kazlauska (9.a) un Kārlis Banis (12.c).

 

K.Kazlauska (no kreisās) un M.Čakšs kopā ar skolotāju J.Adakovsku

 

 

Ievērojams dalībnieku skaits bija 7.-9.klašu grupā, kur laureātu godā tika Bauskas Valsts ģimnāzijas divi 9.a klases skolēni- Katrīna Kazlauska un Matīss Čakšs.  Klases audzinātāja Anita Vallenčuka izjūt patiesu prieku un lepnumu par Matīsa iegūto nomināciju par vispusīgām zināšanām.

“Mācību gada laikā skolēni aktīvi piedalījās visās mācību priekšmetu olimpiādēs, un Matīss ieguva 1.vietas novada matemātikas, ķīmijas, fizikas un vēstures olimpiādēs, kā arī startēja trijās valsts olimpiādēs. Katrīna ir aktīva dažādu konkursu dalībniece: matemātikā, krievu valodā un mūzikas jomā organizētajos, kuros gūst atzīstamus rezultātus. Paldies skolēniem par izcilajiem sasniegumiem! Katrīnas un Matīsa panākumi nebūtu iedomājami bez vecāku atbalsta, tāpēc liels paldies arī vecākiem, it sevišķi, gatavojoties skolēnu talantu konkursam, Katrīnas mammai- Kristīnei Semjonovai un Matīsa mammai – Agnesei Čakšai” savu gandarījumu pauž A.Vallenčuka.

Kaspars Kalējs saņemot apbalvojumu

 

 

 

Savukārt par Kaspara Kalēja saņemto nomināciju “Par talantu daudzpusību”  lepna ir klases audzinātāja Iveta Slavīte:  ” Man šķiet, ka trāpīgāk par Kasparu un viņa izaugsmes ceļu šo trīs gadu laikā pateikt nevar. Viņa apbrīnojamā enerģija, tiekšanās no viena nosprausta mērķa pie nākamā, ir pierādījums tam, ko var sasniegt ar lielu gribasspēku, neatlaidību un sistemātisku darbu. Viņa atbalsts un spēks ir arī viņa ģimenē, kura atbalsta, dod spēku, enerģiju. Tās ir vērtības, kuras palīdz augt, attīstīties.”

 

Paldies jauniešiem, viņu vecākiem un klases audzinātājām par atsaucību un ieguldīto darbu!