Svarīga informācija

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu (prot. Nr.8, 15.p.) ar 2020.gada 1.janvāri Bauskas Valsts ģimnāzijai tiks pievienota Bauskas sākumskola.  Ar Bauskas novada administrācijas pārstāvju viedokli par skolu apvienošanu variet iepazīties Bauskas novada domes mājas lapā.

 

Sakarā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora amata vakanci, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2019.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.4-1/373 “Par papildus pienākumu veikšanu un piemaksas noteikšanu Linutai Gerģei”, no 2019.gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.decembrim Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora amata pienākumus veiks Bauskas sākumskolas direktore Linuta Gerģe.