Vecāku kopsapulce

28.augustā
• plkst. 18.00-18.40 BVĢ zālē Bauskas Valsts ģimnāzijas vecāku kopsapulce
• plkst. 19.00 – klašu kabinetos klašu vecāku sapulces