Fotografēšanās 2.septembrī

2.septembrī
Bauskas Valsts ģimnāzijas
klašu kolektīvu un skolotāju fotografēšanās :

Lietus laikā fotografēšanās zālē