Konkurss

Līdz 6. oktobrim tiek gaidīti pieteikumi 2019./2020. gada Kultūras kanona konkursam “Kultūras kanons, radošā un mana brīvība”, kurā jaunieši pievērsīsies brīvības ideju daudzveidīgo izpausmju izzināšanai Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, šodienas Latvijas mākslinieku jaunradē, gan arī ikviena jaunieša radošajās iniciatīvās, konkursa finālā radot koncepciju izstādei vai performancei. Konkursa fināla darbs iecerēts kā veltījums Latvijas valsts simtgades svinību ceturtajam gadam – 2020. – Brīvības gadam.
Latvijas Kultūras akadēmija ir radījusi testu, kur asprātīgā veidā iespējams iepazīties ar Latvijas Kultūras kanona vērtībām, aicinām šo materiālu izmantot mācību stundās: