Hedemoras ģimnāzijas skolotāju vizīte Bauskas Valsts ģimnāzijā

Bauskas Valsts ģimnāzijā 16.-17.septembrī viesojās Hedemoras Martina Koha ģimnāzijas bioloģijas un ķīmijas skolotāji Bo Bergstroms un Dans Englunds.

Ciemiņi apmeklēja atklāto stundu mācību priekšmetā “Telpiskā modelēšana” pie fizikas skolotāja Dmitrija Jemeļjanova  un ķīmijas atklāto stundu pie skolotāja Ginta Kaspara.

Zviedrijas skolotājiem bija iespēja angļu valodā noklausīties skolēni zinātniski pētiecisko darbu prezentācijas. Tie bija darbi, kas pagājušajā mācību gadā Zemgales reģiona posmā un valsts posmā ieguvuši godalgotas vietas.

Paldies skolotājiem un skolēniem par atsaucību un dalību šajā projektā!