Panākumi angļu valodas olimpiādē

  1. gada 29. oktobrī Bauskas Valsts ģimnāzijā notika Bauskas un Rundāles novadu vispārizglītojošo skolu angļu valodas valsts 2.posma olimpiāde 10.-12.klašu izglītojamiem.

Tajā piedalījās 3 skolēni no Rundāles novada  un 10 skolēni no Bauskas novada skolām, tai skaitā, 7 mūsu skolas 11.-12. klašu skolēni: Krista Saliete 11.b, Artis Barkovskis 11.a, Natālija Garasta 11.b, Undīne Priede 12.a, Līva Klints 12.a, Roberts Rēbuks  12.a un Aleksis Jočs 12.a.

Paldies jauniešiem par uzdrīkstēšanos, jo skolā nav   angļu literatūras stundu. Visi uzdevumi bija balstīti uz daiļliteratūras darbu-romānu “Scarlet Letter”, kuras autors ir Nathaniel Hawthorne.

Skolēni veica 6 uzdevumus, viens no grūtākajiem uzdevumiem bija diktāts.

Skolēniem olimpiādei sagatavoties palīdzēja angļu valodas skolotājas Aija Cibule un Ina Spēkmane. Paldies gan skolēniem, gan skolotājām  par ieguldīto darbu!

Apsveicam Aleksi Joču ar iegūto 2.vietu angļu valodas valsts  2.posma olimpiādē! Pietrūka tikai 1 punkts līdz 1.vietai.