Piedalīties konkursā!

Latvijas valsts svētkus gaidot aicinām piedalīties konkursā:

“Varonība Latvijas kultūras kanonā”

Latvijas kultūras kanons ir ieeja Latvijas kultūras pasaulē caur 99 dažādām vērtībām. Šīs dažādās vērtības aptver gan dažādas kultūras nozares, gan sniedzas laikmetiem un gadsimtiem pāri.

Sagatavo un prezentē vēstījumu par kādu no kultūras kanona vērtībām, kurās oriģinālā veidā atklāj  latviešu tautas, valsts vai personības varonību.

Vairāk par konkursa uzdevumiem un balvām skaties  BVĢ_Konkurss Varoniba kultūras kanonā_2019_nov