Jauniešu seminārs Briselē

Bauskas Valsts ģimnāzijas vēsturē jaunieši pirmo reizi pārstāvēja skolu un Latviju Eiropas Savienības jauniešu seminārā ”The Future of Europe COPING WITH THE NEW WORLD”, Briselē ( Beļģija) 2019.gada 15.oktobrī, ko sekmīgi darbojoties 2019. gada pasākumos, bija nopelnījuši.

Piedaloties seminārā, skolēniem bija ļoti interesanti būt daļai no jauniešiem, kuri vēlas kaut ko mainīt, lai uzlabotu situāciju Eiropas Savienībā. Seminārs rādīja, ka jaunā paaudze, jaunieši ir mūsu labākas nākotnes cerība. Protams, šis pasākums ne tikai deva iespēju paust savu viedokli, bet arī iegūt jaunus draugus no citām valstīm, no Bulgārijas un Igaunijas.

Seminārā skolēni darbojās trīs grupās, diskutējot par klimata problēmām, kā tikt sadzirdētam modernajā pasaulē un izglītības  kompetences nākotnē.

Seminārs noritēja Eiropas parlamenta ēkā, angļu valodā. Semināra sākumā bija jāskatās prezentācijas, ko bija veidojuši attiecīgie skolas skolēni. Pavisam seminārā piedalījās trīs dažādu valstu skolēni, kas bija no Latvijas, Igaunijas un Bulgārijas. Pēc sagatavotajām skolu prezentācijām bija jāklausās neliela lekcija par to, kas ir misinformācija un disinformācija, pēc lekcijas mums bija uzdevums izdomāt pašiem savas ziņas, kas ir nepatiesas. Vēlāk bija jāpievēršas mūsu izvēlētajai tēmai un jāizdomā, kas ir būtiskākais tēmā, ko varētu uzskatīt par problēmu, kā arī risinājums izvirzītajām problēmām. Kad bijām pabeiguši domāt par problēmām, ko var uzskatīt par būtiskām, bija jābalso par labākajiem atrisinajumiem, kas tika tālāk prezentēti arī citiem.

Skolēnu atziņas pēc semināra apmeklēšanas:

-Redzēt Eiropas Parlamenta ēku klātienē noteikti bija neaizmirstams notikums. Tas man šķita ļoti iespaidīgi.Satiku skolēnus no citām valstīm, un iemācījos labāk komunicēt angļu valodā 
par sarežģītām tēmām. Arī guvu lielāku priekšstatu par to, kā strādā parlamentārieši. Apkopojot visu iepriekš minēto, es labprāt aizbrauktu uz Briseli vēlreiz.
-Braucienā uz Briseli ieguvu jaunas iemaņas domāšanā (pasākums EP), kā arī guvu pieredzi runājot par savu argumentu noslēguma pasākumā visu priekšā. Iepazinu Briseli, ieguvu jaunas paziņas no Bulgārijas, Igaunijas un citām pasaules valstīm. Jauki arī bija apskatīt Potsdamas pilis un citus apskates objektus brauciena laikā, un klausīties par darba norisi Eiroparlamentā.
-Man visvairāk patika daļa, kurā mēs varējām iepazīstināt citus jauniešus ar mūsu idejām saistībā ar mūsu izvēlētajām tēmām. Tajā guvu jaunu pieredzi, kas man tālāk noderēs jebkurā šāda veida pasākumā, un šajā pasākumā es ieguvu jaunus paziņas no citām valstīm (Bulgārijas un Igaunijas) un uzzināju daudzas lietas saistībā ar viņu skolu, ikdienu un problēmām. Es priecātos par iespēju piedalīties vēl šāda veida starptautiskos jauniešu semināros.

Paldies skolotājām Sarmītei Ābelniecei un Marutai Lagzdiņai, kas sagatavoja skolēnus un atbalstīja viņus šajā seminārā.

Kristers Čakāns izveidoto video skatīt  https://youtu.be/68juYGcsdA

Elīza Stella Štraumane iemūžināja bildēs, https://failiem.lv/u/tkkyvzdk