Patriotiskā nedēļa skolas bibliotēkā

Skolas bibliotēka aicina veidot ,,Varonības koku”!

                     

Patriotiskās nedēļas laikā skolēni un skolotāji tika aicināti veidot ,,Varonības koku”.

Paldies visiem klašu audzēkņiem un skolotājiem, kuri iesaistījās ,,Varonības koka tapšanā!”

Literārā stunda skolas bibliotēkā   ,,Rakstniekam, dzejniekam Kārlim Skalbem – 140”

 Piedalās 8.klase un skolotāja Ināra Graudiņa

Literārajā stundā skolēni klausījās stāstījumu par K.Skalbes dzīvi, daiļradi. Bija jāveic interesanti uzdevumi – pareizā secībā jāsaliek rakstnieka biogrāfija, jasaliek no lauznīšiem veidots K.Skalbes attēls.