Skolēns skolēnam

Jau otro gadu kā tradīcija 11.b klasē ir aizsākusies Latvijas kultūras kontekstā nozīmīgu personu izpēte. Pagājušajā mācību gadā mūsu klases humanitārais kurss projektu nedēļas ietvaros veidoja projektu par novadnieku, rakstnieku Jāni Sarmu, kuram š.g. 21.februārī apritēja 135.dzimšanas diena. Ar iegūto informāciju iepazīstinājām arī apmeklētājus Bauskas Centrālās bibliotēkas organizētajā pasākumā š.g.19.februārī.

Izzināt un izprast rakstnieku daiļradi ir īpaši nozīmīgi, lai katram būtu vieglāk rast savu ar kultūru un Latviju saistīto identitāti, tāpēc par godu Kārļa Skalbes 140.jubilejai arī veicām izpēti. Šoreiz iesaistījām arī 7.-9.klašu skolēnus, novadot literatūras mācību stundas nepiespiestā un izzinošā gaisotnē. Skolēniem stāstījām par rakstnieka dzīvi un radošajām izpausmēm, vienlaikus ļaujot pašiem atbildēt uz jautājumiem.

Rezultātā guvām jaunas zināšanas un pieredzi, jo uz dažām stundām bijām iejutušies skolotāja lomā. Stundas beigās 7.-9.klašu skolēni, izpildot mūsu sagatavoto testu, apliecināja, ka tik tiešām ir iegaumējuši stāstīto un izpratuši Kārļa Skalbes personību un dzīvi no daudzpusīga un interesanta skatupunkta.