Aktualitātes janvārī

Aktualitātes janvārī

  • no 6.janvāra līdz 2.februārim otrdienās un ceturtdienās peldēšanas nodarbības baseinā; klašu audzinātāji veido skolēnu sarakstus, veic instruktāžu par uzvedību autobusā, baseinā, iesniedz apstiprināšanai direktorei; sporta skolotāji veic skolēnu instruēšanu par kārtību un noteikumiem peldēšanas nodarbību laikā;
  • 13.janvārī 5.-9.kl.grupā teātra izrāde “Klusētāji”(“Skolas soma” ):

9.40- 10.20 1.izrāde 5., 6.kl.grupai,

11.30- 12.10- 7.-9.kl.grupai;

  • 16.janvāris karjeras stundas 7.klasēm, atb. sk.S.Bule:

8.50- 9.30- 7.B kl.

9.40- 10.30- 7.C kl.

10.30- 11.10- 7.A kl.

  • 17.janvārī plkst.8.50 pasākums ”Rosinātava” 10.-12.kl.audzēkņiem. “Rosinātava” ir nereālā realitāte, kur šķietami neiespējamais kļūs reāls. Izmantojot dažādas interaktīvās aktivitātes, “Rosinātava” komanda mudina vidusskolēnus aizdomāties par to, kāpēc arī šķietami nereālais ir iespējams. Tikšanās mērķis-  rosināt  skolas 10.-12. klases skolēnus 2020. gada 5. februārī piedalīties izglītojoši izklaidējošā pasākumā Latvijas vidusskolēniem Siguldā. www.rosinatava.lv
  • 20.janvārī 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
  • 22.janvārī plkst.15.00 pedagoģiskās padomes sēde par 1.semestra mācību sasniegumiem, par vērtēšanas kārtību
  • 23.janvārī skatuves runas konkurss 1.-12.kl.
  • 27.janvāris plkst.12.40 karjeras pasākumstikšanās ar Baibu Sipenieci “Mana karjera raidījumu un pasākumu vadīšanā”, 10.-12.kl., atb.D.Jarmalaviča
  • 28.janvārī ZPD aizstāvēšana
  • 28.janvāris- K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma diena. Janvārī audzēkņi un skolotāji aicināti dāvināt skolas bibliotēkai  grāmatas, galda spēles.