Pasākums ”Kā izvēlēties profesiju?”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Bauskas Valsts ģimnāzijā 16.janvārī notika pasākums ”Kā izvēlēties profesiju?”, kuru vadīja Agita Šmitiņa – pieredzējusi karjeras konsultante, Vidzemes Augstskolas docente, SIA Amber Puzzle vadītāja, vairāku karjeras metodiku un  spēļu autore.

7.klašu skolēniem tā bija iespēja nopietnāk aizdomāties par karjeras jautājumiem, padomāt par apzinātu savas nākotnes izvēli.  Nodarbības gaitā skolēni guva informāciju par šobrīd aktuālām un izzūdošām, retām un neparastām profesijām (piem. hendlers – suņu demonstrētājs). Tika apskatīta profesiju daudzveidība, izzinātas prasmes, kas nepieciešamas strādājot dažādās profesijās. Kaut arī nākotne vairāk saistās ar tehnoloģijām, tajā joprojām būs nepieciešami arī audzinātāji, skolotāji, skaistumkopšanas speciālisti. Skolēni tika aicināti apzināt savas stiprās puses un saprast, kā tās saistīt ar karjeras vajadzībām, karjeras plānošanu, lēmumu pieņemšanu,

Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja gan  klausīties, gan diskutēt un izteikt savu viedokli, gan arī  aktīvi un radoši līdzdarboties, iesaistoties pāru  un grupu darbā.