Lepojamies ar mūsu skolas pedagogiem!

Mūsu skolas pedagogi

Johanna Adakovska un Andrejs Cibulis

ir saņēmuši Draudzīgā Aicinājums medaļas un Goda diplomu!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Foto no balvu pasniegšanas pasākuma Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 28.01.2020