Panākumi skatuves runas konkursā!

Sveicam!

Bauskas un Rundāles novada izglītības iestāžu skatuves runas un teātru uzvedumu konkursu  laureātus

par iegūto 1.pakāpi:

  1. A klases skolnieci Anniju Dzeni( skolotāja Sanita Anspoka),

7.B klases skolnieci Vendiju Volosovsku (skolotāja Sandra Auzāne),

7.klašu teātra kopu “Ancīši”( režisore Anita Feldmane);

par iegūto 2.pakāpi:

1.A klases skolnieku Helviju Aišpuru(skolotāja Saiva Krilova),

1.B klases skolnieci Anniku Višķeri(skolotāja Liena Vanaga),

2.C klases skolnieci Patrīciju Aišpuri(skolotāja Aiva Skaldere),

3.B klases skolnieci Sabīni Konopecku (skolotāja Anita Feldmane),

8.A klases skolnieci Paulu Sipoviču(skolotāja Ināra Graudiņa),

par iegūto 3.pakāpi:

10.B klases skolnieci Karlīnu Hiršfeldi(skolotāja Inese Karūsa),

3.B klases teātra kopu “Ancīši”( režisore Anita Feldmane).

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

 

Annijai Dzenei un Vendijai Volosovskai 11.martā jāpiedalās Zemgales reģiona skatuves runas konkursā Jelgavā, bet 7.klašu teātra kopa ”Ancīši” uzaicināti piedalīties  teātra skates 2.kārtā.

Vēlam veiksmi!