”Mans karjeras ceļš”

21.februārī Bauskas Valts ģimnāzijā  notika karjeras izglītības pasākums ”Mans karjeras ceļš”, kura mērķis bija 8.klašu skolēnus mudināt   aizdomāties par savas dzīves prioritātēm, nākotnes darbības virzienu un profesiju. Nodarbības laikā skolēni gan uzklausīja profesionālu izaugsmes treneru padomus un  izteica savu viedokli, gan darbojās  praktiski, caur spēli iejūtoties dažādās, ar profesiju pasauli saistītās, situācijās. Veicot pašizpēti, jaunieši apzinājās savas stiprās puses, noteica savu personības tipu un tam atbilstošākās profesijas, mācījās rast atbildes uz jautājumiem:

Kas man ir svarīgi un ko īsti es  gribu darīt?

Ko es varu darīt, kādas ir manas stiprās puses?

Kā uzzināt vairāk par savu potenciālo profesiju?

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros. Nodarbības vadīja „Dzīves kvalitātes studija „FunA”” lektore, biznesa un personīgās izaugsmes trenere, koučs Inese Matvejeva – Gērena

Foto no pasākuma ievietotas Galerijā.