Panākumi reģiona ZPD konferencē!

28.februārī  esam veiksmīgi startējuši Zemgales reģiona ZPD konferencē:

Klēra Maldute -1.pakāpe, Patrīcija Rita Bembere  -1.pakāpe (Izvirzīti uz valsts ZPD konferenci)

Dārta Ušacka -2.pakāpe, Mikuss Kampus -2.pakāpe ,Kitija Maslova, Krista Maslova -2.pakāpe (Izvirzīti uz valsts ZPD konferenci)

Katrīna Ērgle -3.pakāpe, Natālija Garasta, Linda Konošķe -3.pakāpe

Paldies par dalību:Baibai Līnai Kirilko,Elvim Akmentiņam,Laurai Bernhardei, Keitai Bērzlejai, Kristai Salietei.

Liels paldies visiem darbu vadītājiem!!!