Letonika.lv abonēšana

š.g.1.marta skola ir abonējusi Letonika.lv datu bāzi. Bezmaksas pieeja datu bāzei ir arī katram skolēnam un skolotājam!

Aicinām izmantot datu bāzes sniegtās iespējas!

Pieeja datu bāzei https://www.letonika.lv

Pieslēgšanās ar savu e-klases paroli.