Karjeras pasākums 12.klasēm

Pienācis laiks, kad 12.klases skolēniem jāpieņem lēmums par savas karjeras veidošanu. 19.02.2020 Bauskas valsts ģimnāzijā notika pasākums “Darbs valsts pārvaldē – varbūt tas ir mans ceļš?” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēniem bija iespēja iepazīties  kā  strādāt valsts pārvaldē? Labas pārvaldības principi, piemēri, pieredzes stāsti.