Bibliotēka iesaka bezmaksas elektroniskos resursus

Izmanto bezmaksas elektroniskos resursus

LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem

 Latvijas Nacionālā bibliotēka, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā, piedāvā attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.

 

Digitālās kolekcijas:

Elektroniskais katalogs un datubāzes: https://ej.uz/LNB_katalogs

Nacionālā enciklopēdija: https://enciklopedija.lv

 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: www.digitalabiblioteka.lv

Kartogrāfisko materiālu krātuve: http://kartes.lndb.lv

Vēsturisko attēlu kolekcija “Zudusī Latvija”: https://zudusilatvija.lv

Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti: https://audio.lndb.lv

Zinātnisko publikāciju krātuve “Academia”: https://academia.lndb.lv

Dziesmu svētku krātuve: http://dziesmusvetkukratuve.lv

Saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija”: https://runa.lnb.lv

Kolekcija “Brāļu draudzes (rokraksti)”: https://braludraudze.lndb.lv

G. F. Stendera krātuve: https://stenders.lndb.lv

Latvijas Kultūras kanons: https://kulturaskanons.lv

Latvijas Ainavu dārgumu krātuve: https://ainavudargumi.lv