Šodien komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

     1949.gada marta nogalē no savām mājām un dzimtenes Latvijas svešumā tika aizvesti aptuveni 45 tūkstoši cilvēku. Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – daļa novārga un aizgāja bojā koncentrācijas nometnēs un mūža nocietinājumos, daļa – palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos. Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem.

Šodien savās domās pieminēsim 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upurus.