Informācija par Covid saslimšanu, mājas karantīnu, atgriešanos skolā un paštestiem

Informāciju par 2022.gada 18.janvāra MK pieņemtajiem lēmumiem. Norādes  sagatavotas pēc IZM un Veselības ministrijas apkopotās un atsūtītās informācijas.

 1. Mājas karantīna skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri noteikti kā kontaktpersonas:  atrodas mājas karantīnā 10 dienas vai var turpināt apmeklēt izglītības iestādi, ja 7 dienas katru dienu tiek veikts izglītības iestādes organizēts antigēna tests. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 
 2. Izolācijas laiks skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, kuri inficējušies ar Covid-19: var atsākt apmeklēt izglītības iestādi 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi. Atsākot apmeklēt izglītības iestādi, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

 1. Medicīnisko masku un respiratoru bez vārsta lietošana sabiedriskās vietās .

No š.g.25.janvāra, atrodoties darba vietā, veikalā, sabiedriskā transportā vai citā publiskā vietā, personām būs jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95. Sejas maskas vai respiratori jālieto arī vakcinētiem vai pārslimojušiem cilvēkiemIzņēmums- izglītības iestādes, kurās darbinieki un izglītojamie varēs turpināt izmantot iepriekš centralizēti iegādātās un izsniegtās nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas, kas ir ar augstu aizsardzības pakāpi. Arī citviet bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem varēs lietot nemedicīnisku (speciālā auduma) masku.

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

 1. Attiecībā uz darbiniekiem:

1)Vakcinēti (primārā vakcinācija vai balstvakcinācija) vai pārslimojuši cilvēki, kuri noteikti kā kontaktpersonas: 

 • atrodas mājas karantīnā 10 dienas;
 • vai pēc iespējas ātrāk veic testu laboratorijā vai testēšanas punktā, ja testa rezultāts negatīvs, var turpināt veikt darba pienākumus, 10 dienas lietojot FFP2 respiratoru bez vārsta un 3. vai 4.dienā veicot atkārtotu testu (negatīvs);
 • vai var turpināt veikt darba pienākumus,  katru rītu septiņas dienas veicot negatīvu ātro antigēna paštestu.

2)Izolācijas laiks Covid-19 pozitīviem cilvēkiem: 

 • izolācijā var doties arī pēc pozitīva Covid-19 paštesta, darba pienākumus var atsākt pildīt 8. dienā, ja vismaz 24 stundas nav bijuši saslimšanas simptomi;
 • nodarbinātiem sabiedrībai kritiskās nozarēs jāievēro 3 dienu izolācija un, ja vismaz pēdējās 24 stundas nav slimības pazīmju, jāveic laboratorisks tests, ja testa rezultāts negatīvs, tad drīkst atgriezties darbā klātienē. Šajos gadījumos 10 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas jālieto FFP2 respirators un jāizvairās no ciešiem kontaktiem ar citiem cilvēkiem. 

5.Paštesti februārī: testi netiek izdalīti skolēniem, bet paliek izglītības iestādē šādiem mērķiem:

 • Kontaktpersonu testēšanai, lai varētu piedalītes klātienes izglītības procesā
 • Atkārtotai testēšanai, ja bijis neprecīzs rezultāts
 • Pēkšņu slimības simptomu gadījumā izglītības iestādē
 • Citās ārkārtējās situācijās
 • Ja skolā ir daudz kontakpersonu un testu visiem nepietiek, aicinām iespēju robežās vecākus .