Apbalvošanas ceremonijā godināti Satversmes tiesas konkursa uzvarētāji

Karīna Kondore un Estere Gudone

Noslēdzies Satversmes tiesas 2022. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” un 2023. gada 3. martā  svinīgajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti uzvarētāji, laureāti un pedagogi, kuri bija sapulcējušies no dažādiem Latvijas novadiem.

Pasniedzot specbalvas, pasākumā apsveikuma runas teica bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, kā arī žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte. Tika godināti arī laureāti, kas saņēma pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes, kā arī žurnāla “Domuzīmes” specbalvas.

Satversmes tiesa izteica atzinību visiem konkursa dalībniekiem par radošo darbu un bagāto iztēli zīmējumos un domrakstos, kā arī pateicību pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā tika pārstāvētas 40 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā  tika iesūtīti 90 zīmējumi, domrakstu konkursa 9. klašu grupā tika iesūtīti 31 domraksts, bet 12. klašu grupā tika iesūtīti 31 domraksts.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu.

Domrakstu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā”  9. klašu grupā uzvarējušas un godalgotas vietas saņēma:

I vieta – Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniece Karīna Kondore. Pedagoģe Ināra Graudiņa.

II vieta – Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniece Estere Gudone. Pedagoģe Ināra Graudiņa.

Foto: Toms Norde/ Satversmes tiesa