Pieejami materiāli par drošību

Zemgales plānošanas reģions projekta LLI-506 ”Safe school” ietvaros ir izstrādājis  dažādus materiālus, kurus iespējams izmantot mācību procesā (pamatā pamatskolā).  Visi izstrādātie materiāli ir bezmaksas un brīvi pieejami izmantošanai.

 

Video klipi –  ” Drošs ceļš uz skolu” , ”Drošība internetā” un ”Vienaudžu emocionālā un fiziska vardarbība”. 

Pieejami: https://www.zemgale.lv/lv/publikacijas-un-informativie-materiali/video-par-drosu-celu-uz-skolu-drosibu-interneta-un-vienaudzu-vardarbibu

 

Buklets ”Jūties droši uz ceļa un skolā”

Buklets pieejams: https://www.zemgale.lv/lv/publikacijas-un-informativie-materiali/buklets-juties-drosi-uz-cela-un-skola

 

Mācību video par velo braukšanas apmācībām Iecavas velo pulciņā – ”Izzini savu velosipēdu”, ”Praktiskā braukšana ar velosipēdu”, ”Esi pieklājīgs velosipēdists”, ”Ar velosipēdu uz skolu”

Izstrādātie video pieejami: https://www.zemgale.lv/lv/publikacijas-un-informativie-materiali/video-skoleniem-par-drosu-brauksanu-ar-velosipedu