26. maijs, 2017

Skolas kolektīvs

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība:

Raimonds Žabovs – direktors
Kristīna Kuzmiča – izglītības metodiķe
Maruta Lagzdiņa – direktora vietniece izglītības jomā
Terēzija Pundure – direktora vietniece izglītības jomā
Aivars Zubovs – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis

Skolotāji Bauskas Valsts ģimnāzijā 2016./2017. mācību gadā:

Nr. Vārds Uzvārds Priekšmets Klase
1 Johanna Adakovska Matemātika
2 Egita Atslēga Latviešu valoda 12.c
3 Sarmīte Ābelniece Vēsture
Politika un tiesības
Filosofija
7.b
4 Bruno Bahs Vizuālā māksla
5 Inta Banka Ekonomika un
Komerczinības
Ģeogrāfija
12.a
6 Alda Baranova Bioloģija 10.c
7 Agita Barkova Sociālās zinības
8 Aija Bildjuga Angļu valoda 11.c
9 Anita Borinta Vācu valoda
10 Vija Cerusa Latviešu valoda
11 Gunta Dzene Matemātika 7.c
12 Līga Elmane Psiholoģija
13 Anete Ēberliņa Ķīmija, bioloģija
14 Ināra Graudiņa Latviešu valoda 11.a
15 Malda Ignatjeva Krievu valoda
16 Dmitrijs Jemeļjanovs Fizika
17 Vaira Karpiča Matemātika 10.a
18 Inese Karūsa Latviešu valoda 12.b
19 Lilita Krastiņa Matemātika 11.b
20 Kristīna Kuzmiča Izglītības metodiķe
21 Maruta Lagzdiņa Angļu valoda
Direktora vietniece
izglītības jomā
22 Solvita Lauzēja Komerczinību pamati ‘Direktora vietniece audzināšanas jomā 8.b
23 Valda Ozola Infomātika
24 Ivars Prīsis Sports
25 Terēzija Pundure Krievu valoda
Direktora vietniece
izglītības jomā
26 Linda Razalinska Mūzika
27 Inguna Sarguna Ģeogrāfija 9.c
28 Ingrīda Slaktere Sports 9.b
29 Iveta Slavīte Mājturība un
tehnoloģijas
Tehniskā grafika
10.b
30 Irēna Slesare-Koluža Krievu valoda 9.a
32 Ina Spēkmane Angļu valoda
32 Daiga Telnere Kulturoloģija
Vēsture
8.a
33 Anita Vallenčuka Angļu valoda,
Vācu valoda
7.a
34 Aija Vanaga – Puriņa Ķīmija
Dabaszinības
35 Valentīna Veļičko Krievu valoda
36 Andrejs Vasiļjevs Sports
37 Raimonds Žabovs Sports
Direktors
38 Valdis Žeikars Mājturība un
tehnoloģijas

Atbalsta personāls:

Līga Elmane – psihologs
Janīna Leja – Informācijas centra vadītāja
Anda Žurevska – Āne – bibliotekāre
Agita Barkova – sociālais pedagogs pamatskolas posmā
Maija Pavasare – medmāsa, tālr.26823676