Mūsu – Bauskas Valsts ģimnāzijas ceļš uz simtgadi

2017.gada sākumā 7., 8., 10., un 11. klases piedalījās skolas konkursā “Mēs ceļā uz Bauskas Valsts ģimnāzijas simtgadi” un iesniedza savus ieteikumus skolas apkārtnes uzlabošanai. Projektu konkursa  finālā uzvarēja 7.a un 7.b klase, kuru projekti tika apvienoti vienā pieteikumā . Ar biedrības “Vecāki skolai” atbalstu projekts tika pieteikts Bauskas novada pašvaldības konkursam “Mēs savam novadam 2017”, kurā kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi. Komisija veica izvērtēšanu, Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 12 projektu īstenošanai, starp kuriem finansējums tika piešķirts arī biedrībai “Vecāki skolai” skolas teritorijas labiekārtošanai skolēnu konkursa “Mūsu – Bauskas Valsts ģimnāzijas ceļš uz simtgadi” ietvaros.

Biedrības “Vecāki skolai” pārstāvji kopā ar skolēniem un skolas darbiniekiem  realizēja apstiprināto projektu – veica teritorijas labiekārtošanu – izveidoja Bauskas Valsts ģimnāzijas skvērā atpūtas vietas, skolas logo, izbūvēja celiņu,  papildināja skolas stadionu ar trīs dažāda augstuma vingrošanas stieņiem.

Projekta realizācija apskatāma sadaļā “GALERIJA”