25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2024./2025. m.g.

 

Uzņemšana notiek norādītajās dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00:                                                                                                                                       

Dokumentu iesniegšanas veidi:

-Iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un pārējos nepieciešamos dokumentus nosūta uz skolas e-pastu: gimnazija@bauskasnovads.lv

-Klātienē skolas lietvedībā

 

 

 

Pieteikšanās 1.klasei 2024./2025. m.g.

 

Nākamajam mācību gadam (2024./2025.m.g.) uzņemšanai 1.klasē jāraksta iesniegums uzņemšanai pretendentu rindā. 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums, pielikumā bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments.

 

Līdz 25.maijam tiek komplektētas 1.klases pēc iepriekš reģistrētiem iesniegumiem.

Līdz mācību gada sākumam skolā jāiesniedz:

-Izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi,

-Medicīniskā karte Nr.026/u un izziņa Nr. 027/u par veselības stāvokli

CITA INFORMĀCIJA:

No 12. līdz 16.augustam plānota iepazīšanās ar skolu un skolotājām nometnē "Taurenītis".

7. klase

 

Piedāvāti 3 pamatizglītības programmas virzieni ar papildus:

1) matemātikas; 2) komerczinību vai 3) angļu valodas apguvi

 

 

10. klase

 

Piedāvāti 3 vispārējās vidējās izglītības programmas virzieni ar kursu komplektiem:

1) Biznesa vadība, jurisprudence, žurnālistika;
2) Medicīna, veselības zinātnes un vides zinātnes;
3) Matemātika, inženierzinātnes un informāciju tehnoloģijas.

DOKUMENTU IESNIEGŠANA:  1., 2. un 3.jūlijā

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA: 5.jūlijā

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

-direktorei adresēts iesniegums;

-apliecības par pamatizglītības apguvi kopija, CE sertifikātu kopijas;

-medicīniskā karte Nr.026/u un izziņa Nr.027/u par veselības stāvokli