27. jūlijs, 2017

Iepirkumi

Bauskas Valsts ģimnāzijas iepirkumi 2019. gadā

Iepirkuma indentifikācijas Nr.

Iepirkuma nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN

Līguma termiņš

TI/BVĢ/2019/01

“Grāmatas “Mūsu skolas stāsti” izdošana”

19.07.2019.

SIA “Jelgavas tipogrāfija”

4970,00

02.08.2019.

TI/BVĢ/2019/02

“Naktsmītne Polijas delegācijai"

12.06.2019.

SIA “Bērzkalni”

1821.43

29.06.2019.

TI/BVĢ/2019/03

“Arduino komplektu iegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai”

 

     
TI/BVĢ/2019/04

“Materiāli mācību priekšmetam Elektronikas pamati”

 

     

Bauskas Valsts ģimnāzijas iepirkumi 2018. gadā

Iepirkuma indentifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Līguma noslēgšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena bez PVN Līguma termiņš
TI/BVĢ/2018/01 “Logu mazgāšana Bauskas valsts ģimnāzijai” 03.08.2018. SIA “Logu eksperti” € 1317,35 27.10.2018.

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas iepirkumi 2017. gadā

Iepirkuma indentifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Līguma noslēgšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena bez PVN Līguma termiņš
TI/BVĢ/2017/01 “Profesionālo tīrīšanas līdzekļu piegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai” 09.10.2017. SIA "Viss Visapkārt Tīrs" € 1793,30 09.10.2018.

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas iepirkumi 2016. gadā

Iepirkuma indentifikācijas Nr.

Iepirkuma nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN

Līguma termiņš

TI/BVĢ/2016/01

“Ventilācijas izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijas trauku mazgātavai”

pārtraukts

     
TI/BVĢ/2016/02

“Ventilācijas sistēmas apkalpošana Bauskas valsts ģimnāzijā”

2016-05-23

SIA “Vikomakss”

€ 1318,51

2017-05-23

TI/BVĢ/2016/03

“Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama jumta vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes projekta dokumentācijas izstrāde”

2016-05-26

SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”

€ 3025,00

2016-07-12

TI/BVĢ/2016/04

“Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdeņu kanalizācijas un drenāžas ierīkošanas apliecinājuma kartes inženierbūvēm projekta dokumentācijas izstrāde”

2016-05-27

SIA “APARDE”

€ 1185,80

2016-07-13

TI/BVĢ/2016/05

“Tautas tērpu izgatavošana Bauskas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvam”

2016-10-17

IU “NOVADS”

€ 1405,30

2016-12-22

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas iepirkumi 2015. gadā

Iepirkuma indentifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Līguma noslēgšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena bez PVN Līguma termiņš
BVĢ/ZI/2015/01 “Dziesmu un deju svētku tērpu izgatavošana Bauskas Valsts ģimnāzijas korim” 2015-04-10 IU “RASAS RĪTS” € 1228.20 2015-05-25
BVĢ/ZI/2015/02 "Virtuves aprīkojuma piegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai" 2015-10-23 SIA "Elektro Bauska" € 520.66 2015-11-23
BVĢ/ZI/2015/02 "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas remonts Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkā" 2015-11-25 SIA "SF D" € 2862.28 2015-12-21

Bauskas Valsts ģimnāzijas iepirkumi 2014. gadā

Iepirkuma indentifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Līguma noslēgšanas datums Līguma izpildītājs Līgumcena bez PVN Līguma termiņš
TI/BVĢ/2014/01 "Profesionālo tīrīšanas un kopšanas līdzekļu piegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai" 2014-05-13 SIA "SELDING" € 1812.12 2015-05-13
TI/BVĢ/2014/02 "PVC durvju nomaiņa Bauskas Valsts ģimnāzijas ēdināšanas blokā" 2014-11-05 SIA "Mak Būve" € 8974.91 2014-12-03
TI/BVĢ/2014/03 "Bauskas Valsts ģimnāzijas 24.,25. kabineta remontdarbi" 2014-12-01 SIA "GARLICS" € 6902.48 2014-12-21