26. maijs, 2017

Vēsture

1919. gada 22.septembrī tiek atklāta Bauskas pilsētas vidusskola
Sudmalu ielā 65 (tagad Rīgas iela 8 – bijusī Bauskas Kristīgā pamatskola).


1920. gada 1.aprīlī Bauskas pilsētas vidusskolu pārņem valsts, tā tiek pārdēvēta par Valsts Bauskas vidusskolu un darbojas ar reālvidusskolas novirzienu.
1923. gadā skolā ievieš vienādas cepures ar VBV monogrammu.
1924. gadā skolā tiek noorganizēts skolēnu atturības pulciņš un noorganizē skolēnu kooperatīvu, sāk maksāt pirmās stipendijas.
1929. gadā skolu pārdēvē par Valsts Bauskas ģimnāziju.
1931. gadā Valsts Bauskas ģimnāzija sāk strādāt Rīgas ielā 32.

 

 

 

 

1932. gada 15. aprīlī apstiprina skolas žetonu, pieņemot A.Turķa izstrādāto projektu.
1934. gadā skola mācības uzsāk Uzvaras ielā 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

1939. gada 29.janvārī skola iegūst savu karogu, kurš darināts pēc mākslinieka A. Nullīša meta.
1944.gada vasarā, kad pilsētai tuvojās fronte, skola pārgāja strādāt uz citu ēku, jo šajā ierīkoja hospitāli ievainotiem karavīriem. Pēc 1944.gada septembra kaujām par Bausku, no staltās skolas celtnes pāri palika tikai apkvēpuši, sagrauti mūri.
1945. gadā skolu pārdēvē par Bauskas vidusskolu un mācības atkal notika Rīgas ielā 32, jo ēka Uzvaras ielā bija sagrauta.
1951. gada 1. septembrī mācības tika atsāktas atjaunotajā Uzvaras ielas 10 ēkā, un skolas nosaukums mainās – Bauskas 1. vidusskola. Atjaunošanas gaitā ēkai izbūvēja ceturto stāvu, bet neatjaunoja tornīti.
1956. gadā sākas skolas ceturtā stāva izbūve.
1975. gadā tika pabeigta skolas piebūves celtniecība, un mācības pārgāja uz kabinetu sistēmu. Tika uzsākta sešgadīgo bērnu apmācība. Tā notika divās maiņās.
1989. gadā skola pārgāja uz 12 klašu izglītību. Skolas 70 gadu jubilejā LNNK skolai uzdāvināja Latvijas karogu.
1991. gadā skolotāji un audzēkņi piedalījušies Tautas manifestā un barikāžu cīņās Rīgā.
1996. gadā tika iekārtots Plūdoņa namiņš.
1998. gadā skolai pieslēgts Internets.
1999. gadā tiek atvērta skolas lasītava un paplašināta bibliotēka, kā arī iekārtots jauns vizuālās mākslas kabinets.
2000. gadā skolā tika iekārtota jauna datorklase un videoklase. Šie darbi tika veikti ar lielu skolēnu darba ieguldījumu.
2002. gadā pasaules bankas projektā renovēts skolas jaunais korpuss un tam uzbūvēts 4.stāvs
2006. g. 30. martā Bauskas 1. vidusskolā atklāj Latvijā pirmo latviešu valodas un literatūras klasi ar e-apmācības iespējām, ko īsteno Lattelekom un Microsoft Latvia sadarbībā ar Bauskas pilsētas domi.
2007. g. 1. septembrī atklāj skolas stadionu ar mākslīgo segumu.
2008. gadā izveidots dabaszinību kabinets jaunākajām klasēm.
Ar 2011./2012. m.g. Bauskas 1. vidusskola piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss. Skola tiek reorganizēta – uz vidusskolas bāzes izveidota Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola.
2012.gadā tika pabeigta Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas jumta rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana.
2013.gada 6.februārī tiek atklāts skolas atjaunotais tornītis.
2013.gadā tika veikti remontdarbi skolas vestibilā.
Ar 2013.gada 31.janvāra Bauskas novada domes sēdes lēmumu sporta nams “Mēmele” nodots Bauskas Valsts ģimnāzijai.
2014.gada maijā iesākts un visa gada garumā realizēts projekts “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. 2015.gada aprīlī pārtraukti remontdarbi, bet 2015.gada jūlijā atsākti ēkas siltināšanas būvdarbi, pabeigta ventilācijas sistēmas uzstādīšana, izremontēta skolas aktu zāle un sporta zāle. Remonts pabeigts tikai 2016.gada novembrī. Mācību process noritēja vienlaicīgi ar remontdarbiem.
2019.gada septembrī ar plašu pasākumu ciklu skola atzīmē 100 gadu jubileju, tiek izdota grāmata “Mūsu skolas stāsti”.
Ar 2020.gada 1.janvāri Bauskas sākumskola ir pievienota Bauskas Valsts ģimnāzijai, un abas sāk darbu kā viena izglītības iestāde – Bauskas Valsts ģimnāzija.
2022.gadā noslēdzies Bauskas Valsts ģimnāzijas modernizācijas projekts –  tika uzstādīts ergonomisks apgaismojums, veikta inženiertīklu atjaunošana, mācību telpu atjaunošana un ergonomiska iekārtojuma izveide, uzlaboti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, ieviesti jauni tehnoloģiskie risinājumi, iegādātas mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas.