13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2023./2024. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Linuta Ģerģe Direktore
Inita Nagņibeda Direktores vietniece
Mudīte Savicka Direktores vietniece
Lāsma Krastiņa Direktores vietniece, metodiķe
Līga Kļaviņa Direktores vietniece
Santa Nākmane Direktores vietniece
Aivars Zubovs Saimniecības vadītājs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

Mācību priekšmets Skolotājs
 Sākumskolas skolotāji

 Inga Cepure, Anita Feldmane, Aiva Skaldere,   Inese MasjuleDaiga Eimusa, Sanita Šmite, Līga Bajāre, Saiva Krilova, Liena Vanaga, Ināra Muraško, Santa Nākmane, Madara Zunda-Kaņepe, Inga Kavaļauska, Dina Bolšinga     

Matemātika

Lilita Krastiņa, Sandra Ārmane, Gunta Dzene, Agnese Veipa,  Mudīte Savicka,  Dmitrijs Jemeļjanovs, Jeļena BulīgaJohanna Adakovska, Ineta Kāle, Oksana Lavrecka

Latviešu valoda un literatūra  Sandra Auzāne, Ināra Graudiņa ,Inese Karūsa, Sanita AnspokaInita Nagņibeda, Kaspars Kalējs, Edīte Birkvalde

Angļu valoda  Oļegs Gromovs, Aija Cibule, Anita Vallenčuka , Inuta OgbodoAgnese Broka, Ieva Bračka

Krievu valoda

Skaidrīte Bule, Natālija NovickaTamāra Maskalāne, Sanita Šmite

Vizuālā māksla, kultūras pamati Bruno Bahs
Vēsture, sociālās zinātnes Sarmīte Ābelniece, Kaspars Kalējs, Oksana Lavrecka, Agita Barkova

Bioloģija Alda Baranova, Lāsma Krastiņa

Ķīmija Gints Kaspars

Dabaszinības Dina Bolšinga, Kārlis Lazdovskis

Ģeogrāfija Inguna Sarguna

Fizika Dmitrijs Jemeļjanovs, Ineta Kāle, Kārlis Lazdovskis

Inženierzinības Ineta Kāle

Specializētie kursi Sarmīte Ābelniece, Oksana Lavrecka, Inita Nagņibeda, Evija Krišjāne

Dizains un tehnoloģijas Iveta Slavīte, Vita Dupure 

Mūzika Zane Bluša, Daina Ārmane, Marina Lazdiņa

Datorika Valda Ozola , Līga Kļaviņa, Anda Rone 

Programmēšana Valda Ozola, Jānis Dimitrijevs 

Sports un veselība Aiva Aišpure, Armands Segliņš, Andrejs Vasiļjevs, Edijs Rutka, Ieva Ozola 

Interešu izglītības skolotājs Tamāra Maskalāne, Daina Ārmane, Marina Lazdiņa, Anita Feldmane, Inga Ūbele, Sarmīte Ābelniece, Aiva Skaldere, Bruno Bahs, Liena Vanaga, Ināra Muraško, Johanna Adakovska, Kārlis Lazdovskis, Oksana Lavrecka, Līga Bajāre, Zane Bluša, Inuta Ogbodo, Raivis Ieviņš

 

Atbalsta personāls

Evija Krišjāne Psihologs
Inese Baumane Logopēds
Viktorija Georgijčuka Medicīnas māsa
Lidija Martinkena Sociālais pedagogs