Bauskas Valsts ģimnāzija

Par Skolu

Skola ikvienam, kas gatavs personīgai izaugsmei un pārmaiņām

Izglītības iestādes misija – kvalitatīvas izglītības ieguves skola, kas īsteno pārmaiņas un nepārtrauktu personības attīstību.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo - atbildīga, mērķtiecīga un radoša personība, kas motivēti sevi pilnveido nemitīgai izaugsmei un tieksmei uz izcilību.

Izglītības iestādes vērtības
Gudrība - māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē.
Līdzatbildība - atbildība kopā, vienlaikus ar kādu personu, kolektīvu.
Godīgums - uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa.

Skolas vadība

Linuta Ģerģe

Direktore

Inita Nagņibeda

Direktora vietniece

Mudīte Savicka

Direktora vietniece

Līga Kļaviņa

Direktora vietniece

Santa Nākmane

Direktora vietniece

Lāsma Krastiņa

Direktora vietniece, metodiķe

Aivars Zubovs

Saimniecības vadītājs

Interneta resursi