26. maijs, 2017

Projekti

Projekti 2022./2023. mācību gadā

Bauskas Valsts ģimnāzija 2022./2023.mācību gadā iesaistās Izglītības kvalitātes dienesta īstenotajā ESF projektā "PuMPuRS"

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.


Bauskas Valsts ģimnāzija  - “eTwinning Skola