25. maijs, 2017

Interešu izglītība

Tautas deju kopa "Odziņa"

vadītāja Tamāra Maskalāne

Skolā ir:

1.klašu deju kolektīvs,

2.klašu deju kolektīvs,

3.-4.klašu deju kolektīvs,

6.-7.klašu deju kolektīvs,

9.-12.klašu deju kolektīvs.

 

 

 

Tautas deju kopa "Taurenītis"

3.C klasei

vadītāja Aiva Skaldere

 

 

 

 

 

 

Politikas pulciņš "Jaunie eiropieši"

7. - 12.klasēm

vadītāja Sarmīte Ābelniece

 

 

 

 

Debates

7. - 12.klasēm

vadītājs Kaspars Kalējs

 

 

 

 

 

Teātris

3.B klasei

vadītāja Anita Feldmane

 

 

 

 

SMU

(skolēnu mācību uzņēmumi)

7.-12. klasēm  - vadītāja Oksana Lavrecka

1.klasēm - vadītāja Līga Bajāre

 

 

 

 

 

 

Folklora

1.-6.klasei 

vadītāja Daina Ārmane

 

 

 

 

 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla - klusās mākslas pulciņš

4.-9.klasei 

vadītājs Bruno Bahs

 

 

 

 

 

Vizuālā māksla

1.-3. klasei 

vadītāja Liena Vanaga

 

 

 

 

 

Sporta dejas

2.C klasei

vadītāja Ināra Muraško

 

 

 

 

 

Erudīcijas brīnumzeme

5.-6.klasēm

7.-8.klasēm

9.-10.klasēm

vadītāja Johanna Adakovska

 

 

 

 

 

Audio elektroinženierijas pamati

8.-12. klasēm

vadītājs Kārlis Lazdovskis

 

 

 

 

 

Koris

1.-4.klasēm

vadītāja Zane Bluša

 

 

 

 

 

Ansamblis

5.-12.klasēm

vadītāja Marina Lazdiņa

 

 

 

 

 

Basketbols meitenēm

1.-2.klasēm

3.-4.klasēm

vadītāja Inga Ūbele

 

 

 

Mazie gidi

2.-3.klasēm

4.klasēm

5.klasēm

6.klasēm

vadītāja Inuta Ogbodo

 

 

 

 

 

Jaunie programmētāji

7.-12.klasēm

vadītājs Raivis Ieviņš

 

 

 

 

 

Mākslinieciskās
noformēšanas pulciņš

5.-9.klasēm

vadītāja Dace Škirpo

 

 

 

 

 

Joga

vadītāja Madara Zunda-Kaņepe