Absolventu zvans 12.A un 12.B klasei!

Bauskas Valsts ģimnāzijā skan

Absolventu zvans 12.A un 12.B klasei

      Šodien tik spoži logā iespīd maija saule, it kā aicinot- nāc ārā, ieskaties pasaulei acīs un saki: “Es varu, es varu pacelties pāri šaubām, neziņai un ikdienas sīkajām raizēm.” Un Tu celies un ej, paņēmis līdzi savu sapņu burtnīcu, veiksmes pildspalvu un maziem un lieliem mērķiem izraibinātu pasaules karti. Tie ir Tavi ceļa rādītāji, Tavas ceļa zīmes.  Tu kartē pēti pirmo pieturas vietu- Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas novads, Latvija. Šķiet, ka mazliet ietrīsas sirds: ” Mana skola, mans novads, mana Tēvzeme.”

Mīļie divpadsmitie!

Tas nav sākums, tas ir turpinājums- jūsu sapņiem, mērķiem, jūsu tālākajam ceļam. Šodien skolas pasākumu plānā rakstīts – Absolventu zvans- tas ir zvans, kas ieskandina pēdējo mācību stundu Bauskas Valsts ģimnāzijā un sākumu eksāmenu sesijai. Mēs nevaram kopā sapulcēties skolas pagalmā un sveikt jūs un vēlēt izdošanos, bet varam savus laba vēlējumus satīt siltā un sirsnīgā domu kamolā un ritināt to katram pretim, lai jūs justu- šodien  pati saule jums dāvā pa gaismas staram.

Paldies abām klases audzinātājām- Irēnai Slesarei-Kolužai un Ingrīdai Slakterei- arī jums tiek saules smaids no kopā satītā vēlējuma kamola, kuru video formātā veidoja skolotājs Dmitrijs un  kurā skolas direktore Linuta Ģerģe un  abas 11.klases kopā ar audzinātājām jums sūta sveicienus. Skatīt video: https://youtu.be/R55ePFmPwao