Ziedu kompozīciju izstādes rezultāti

Paldies par lielo atsaucību,

piedaloties ziedu kompozīciju izstādē, kura bija veltīta skolas 101.jubilejai un Dzejas dienām!
Izstādē piedalījās 33 klašu grupas. Ziedu kompozīcijas bija dažādas, skaistas un rudenīgām noskaņām bagātas.

Izstādes apmeklētāji novēroja, ka katras kompozīcijas tapšanā bija ieguldīts liels darbs.

Vairākas izcēlās ar to, ka bija īpaši pārdomātas, tām tika pieskaņoti skaisti noformēti dzejoļi – veltījumi skolai. Tās bija 3.a klasei, 1.a klasei, 12.b klasei.

8.a klases audzēkņi bija īpaši pacentušies un izgatavojuši izšūtu skolas žetonu. Uz citu fona izcēlās 7.a klases gatavotā kompozīcija.
Paldies par skaistajiem dzejoļiem 1.c, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 7.b, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.b, 12.a un 12.b klasēm.
Paldies par skaistiem apsveikuma vārdiem skolas jubilejā 1.a, 3.a, 6.c, 7.c un 8.b klasēm.
Visas dienas garumā skolotāji un skolēni balsoja par sev tīkamāko ziedu kompozīciju.

Paldies visiem klašu audzēkņiem un audzinātājiem par piedalīšanos ziedu kompozīciju izstādē! Katra klase saņem Atzinības rakstu.

 

Bibliotekāre

Dace Šķirpo

2020.