Metodiskā diena BVĢ 2020

Mūsu skolā 20.oktobrī Microsoft Teams paltformā notiks reģionālā konference “Vērtēšana skolēna izaugsmei”, ko organizē Bauskas Valsts ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs sadarbībā ar Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadu mācību jomu koordinatoriem. 

Konferences darba kārtība:

  • 10.00- 12.00 lekcija “Vērtēšana skolēna izaugsmei”  –Lektors Reinis Upenieks
  • Turpinājumā: Pedagogu labās prakses piemēri- savā pieredzē dalās  18 dažādu mācību jomu pedagogi.