Tiešsaistes lekcija „Vecāki bērna karjeras atbalstam”

Pirmdien, 23.novembrī plkst. 18:00  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-12.klašu skolēnu vecākiem tiek organizēts  pasākums  –  Zoom tiešsaistes lekcija   „Vecāki bērna karjeras atbalstam”  (sīkāka informācija nosūtīta e-pastā).

PKK Daina Jarmalaviča un Skaidrīte Bule