„Vecāki bērna karjeras atbalstam” programma un saite

Cienījamie vecāki!

Šodien plkst.18.00 7.-12.kl.vecākiem ZOOM platformā tiešsaistes lekcija „Vecāki bērna karjeras atbalstam”. Aicinām pieslēgties https://us02web.zoom.us/j/86376242672?pwd=RUVtUHh2SXdlM1liVS83Z0F6Q2FTQT09

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: iepazīties ar iespejām kā līdzdarboties  sava bērna karjeras veidošanā?

Dalībnieki: Bauskas Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēnu vecāki

  PROGRAMMA

(pasākumā paredzēto aktivitāšu uzskaitījums un katras aktivitātes īss apraksts)

Lekcija: Personības un audzināšanas proporcijas;

 Prāta vētra:cik labi vecāki pazīst savus bērnus; vecāki kā bērnu paraugs un piemērs; darbaudzināšana; vecāku spēja ieklausīties, sadzirdēt savus bērnus; izvēles iespējas; Lomu sadalījums: skola – bērns – ģimene (katra loma, mijiedarbība); finanšu pratība;

Praktiska darbība: praktiski izmantojami padomi bērna karjeras veidošanās procesā;

Izpēte: nākotnes pieprasītākās spējas, prasmes darba tirgū.

Izdevumus par pasākumu  plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavotājs – pedagogs karjeras konsultants:

 Daina Jarmalaviča, Skaidrīte Bule