Sveicam un lepojamies

Sveicam un lepojamies ar Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājām-

konkursa “Bauskas novada Gada skolotājs 2020” laureātēm:

“Gada skolotājs sākumskolā”Santu Nākmani,

“Gada skolotājs pamatskolā”- Agitu Barkovu,

“Gada skolotājs vidusskolā”- Daigu Telneri.