Grāmatu lasīšanas prieks nezūd

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020.gada kolekcijas grāmatas ir atradušas stabilu vietu bibliotēku plauktos un lasītāju sirdīs. Šogad aprit 20 gadi, kopš lasītāji tiek aicināti piedalīties šajā lasīšanas veicināšanas programmā.  Neskatoties uz ārkārtējiem apstākļiem valstī, grāmatas tiek lasītas, apspriestas, apmīļotas.  Lasīšana ir un būs veids, kā varam kaut nedaudz aizmirsties un iegrimt burvīgajā grāmatu varoņu pasaulē.

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotēka arī šogad var lepoties ar saviem centīgajiem un neatlaidīgajiem grāmatu lasītājiem, kuri izmantoja visas iespējas, lai izlasītu sešas sava vecuma grupas grāmatas, novērtētu tās un aizpildītu anketas.

Šogad žūrijas darbā iesaistījās skolēni no visām klašu grupām – kopā 40, kā arī pieci pedagogi. Bibliotekāres Agneses Ignatjevas uzrunātas žūrijā iesaistījās arī veselas klases – 1.a un 1.c. Paldies audzinātājām Daigai Eimusai un Līgai Bajārei, kuras atbalstīja un iedrošināja savus skolēnus lasīt.

No 2020.gada grāmatu kolekcijas lasītājiem patika vairākas grāmatas. Viena no tām – neparastā komiksu valodā sarakstītā lietuviešu rakstnieces Viles Jurgas grāmata ,,Sibīrijas haiku”. Grāmata guvusi lielu atzinību ne tikai Lietuvā, kur tā saņēmusi daudz dažādu literatūras un mākslas balvu, bet arī iztulkota 8 valodās. Pēc grāmatas motīviem Lietuvā iestudēta izrāde bērniem, top arī animācijas filma.

Tiek slavēti arī latviešu autoru darbi – Gata Ezerkalna mistikas pilnā grāmata ,,Ragana manā skapī” un Rasas Bugavičutes – Pēces emocionālais stāsts ,,Puika, kurš redzēja tumsā”. Pirmo klašu audzēkņi atzīst, ka vislabāk patikusi grāmata ,,Krāsu mošķis”, ko sarakstījusi Anna Ļenasa.

Pedagogi īpaši izceļ jauno Māra Bērziņa romānu ,,Aizliegtais pianīns”.

To, kuras grāmatas būs novērtētas visaugstāk Latvijas lasītāju vidū, noteiks Latvijas Nacionālā bibliotēka. Šogad žūrijas dalībniekiem, visticamāk, izpaliks noslēguma pasākums ,,Lielie lasīšanas svētki”, taču LNB darbinieki katram lasīšanas ekspertam ir sarūpējuši dāvanu un Pateicības rakstu.

Paldies visiem Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem, paldies mazo lasītāju vecākiem, kuri attālināti rada iespēju novērtēt grāmatas un aizpildīt anketas! Grāmatās ir spēks. Tās mūs vieno un iepriecina. Turpinām lasīt!

 

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre

Dace Šķirpo